Day: March 28, 2015

Bai viet, Duong sinh, Tap luyen, Xoa bop

THÓT BỤNG – XOA BÓP NỘI TẠNG

“XOA BÓP NỘI TẠNG” Bs. Trần Văn Năm Đối với cơ quan nội tạng cũng cần thiết được “xoa bóp” nhằm tăng cường nuôi dưỡng do thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, dịch thể trong mỗi cơ quan và như thế chức năng hoạt động toàn cơ thể sẽ được duy trì ổn định. […]

Read More