Day: November 21, 2016

Chan doan, Loang xuong

Chỉ số OSTA đánh giá nguy cơ Loãng xương

CHỈ SỐ OSTA (Osteoporosis  Self  assessment Tool for Asian) Bs. Trần Văn Năm Loãng xương hiện là vấn đề lớn của sức khoẻ toàn cầu do chi phí điều trị và giải quyết hậu quả của bệnh rất nặng nề. Bệnh cần được sớm điều trị và phòng ngừa gãy xương. Tiêu chuẩn vàng để […]

Read More