Day: December 10, 2016

Bai viet, Chan doan, Dieu tri, Dong Y

Y học cá nhân hoá

Y HỌC CÁ NHÂN HOÁ (PERSONALISED MEDICINE) CÁCH TIẾP CẬN CỦA Y HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY Bs. Trần Văn Năm Khi tiếp xúc người bệnh, thầy thuốc thường tập trung tìm và chữa “cái bệnh” mà ít chú ý đến “người đang mang  bệnh”. Vì thế, kế hoạch trị liệu thường dựa vào […]

Read More