Month: May 2017

Bai viet, Dieu tri, Dinh duong, Giai doc, Tam duoc

Bạn cần thải độc khi nào?

NHỮNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO BẠN CẦN THANH LỌC CƠ THỂ? Bs. Trần Văn Năm Hằng ngày chúng ta tiếp xúc hoặc đưa vào người rất nhiều loại độc tố (virus, vi khuẩn, kim loại nặng, thuốc kích thích tăng trưởng) từ môi trường, mỹ phẩm và thức ăn nước uống . Nếu “nhà máy […]

Read More