Day: June 16, 2018

Bai viet

Ngủ ngáy và Ngưng thở khi ngủ

NGÁY VÀ NGƯNG THỞ KHI NGỦ,LÀM SAO TRÁNH? Bs. Trần Văn Năm Ngưng thở khi ngủ là gì? Ngừng thở khi ngủ (NTKN) và ngáy gây ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và  chiếm một tỉ khá cao trong dân số toàn thế giới. Ngừng thở khi ngủ là ngưng đột ngột động tác hít […]

Read More