Day: September 9, 2018

Bai viet, Nhan Sam

Nhâm Sâm và Tăng Huyết Áp

NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP CÓ UỐNG ĐƯỢC NHÂN SÂM KHÔNG? Bs. Trần Văn Năm Nhân sâm (NS) hiện có 3 loại được dùng ở Việt Nam [1, PubMed],Họ: Araliaceae. Sâm Châu Á (Panax ginseng, có tài liệu gọi Hồng sâm), Sâm Hoa kỳ (Panax quinquefollium L., Bạch sâm),  Sâm K5 – Ngọc Linh (Panax vietnamensis […]

Read More