Month: July 2019

Bai viet, Tim mach, Xơ vữa động mạch

Kiểm soát Xơ Vữa Động Mạch

KIỂM SOÁT XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH HƯỚNG ĐẾN SỐNG VUI SỐNG KHỎE Bs. Trần Văn Năm 1.     Nguyên nhân của XVĐM là gì? XVĐM không có một nguyên nhân duy nhất, thường do sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ đã được công nhận: –         Nam ≥ 40 tuổi, Nữ ≥ 50 tuổi […]

Read More