Day: January 14, 2020

Bai viet, Dieu tri, Tap luyen, Thuoc

Làm Gì Khi Khớp Gối Đau?

LÀM GÌ KHI KHỚP GỐI ĐAU? Bs Trần Văn Năm Thật buồn khi tuổi chưa cao, sức sống vẫn tràn đầy, còn thích đi đây đi đó, nhưng chân “đã chùn và gối đã yếu”. Phải làm gì đây? Chúng ta nên biết khi khớp bị đau cấp (sưng nóng đỏ và đau), đây là […]

Read More