Day: March 2, 2020

Bai viet, nCovid 19, Phong benh

Bùa Hộ Mệnh

SỨC ĐỀ KHÁNG LÀ “BÙA HỘ MỆNH” PHÒNG BỆNH CÚM Bs. Trần Văn Năm 1. SỨC ĐỀ KHÁNG LÀ GÌ? – Sức đề kháng là sức chống đỡ của cơ thể, giúp chúng ta thoát khỏi các  yếu tố gây bệnh từ bên trong và ngoài cơ thể. Nó được xem là “Bùa Hộ Mệnh” […]

Read More