Day: March 24, 2020

Bai viet, CoronaVirus, Ho hap, nCovid 19

Thuốc Lá và COVID-19

HÚT THUỐC LÁ GÂY TĂNG TỈ LỆ TỬ VONG TRÊN NGƯỜI VIÊM PHỔI DO VIRUS CÚM Bs. Trần Văn Năm – Trải qua hơn 3 tháng chiến đấu chống lại bệnh COVID-19, các chuyên gia ghi nhận: bên cạnh người cao tuổi sẵn có bệnh nền, thì người hút lá (kể cả hút thuốc lá […]

Read More