Month: May 2020

Bai viet, Beo phi, Dinh duong, Phong benh, Thien nhien, Thuc pham

Đói Ăn Rau

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG PHÒNG DỊCH BỆNH:   “ĐÓI ĂN RAU” Bs. Trần Văn Năm Thật không sai khi nói rằng Ông bà ta “thông minh hơn ta tưởng”. Với ba từ ngắn gọn “Đói ăn rau” bao hàm 2 nội dung lớn của một nền y học tiến bộ: một mang ý nghĩa phòng bệnh […]

Read More