Day: October 30, 2020

Dinh duong

Ăn Tốt – Sống Khỏe – Ít Uống Thuốc

Dưới đây là lời khuyên cách ăn uống cho người có sức khỏe bình thường hay gần bình thường (chưa có bệnh nghiêm trọng phải theo dõi y tế đặc biệt) muốn sống lâu và ít phải uống thuốc. Qua thực tế nhiều năm khảo sát và theo dõi nhiều người mắc các bệnh mạn […]

Read More