Day: December 5, 2020

Phong benh

Cuộc Đua Đến… Bệnh Viện

CÁC ỨNG CỬ VIÊN HÀNG ĐẦU CHO CUỘC ĐUA ĐẾN BỆNH VIỆN Bs Trần Văn Năm Chỉ khi nào là người làm việc trong Ngành Y hay nghề liên quan, hàng ngày phải vội vã, tất bật đến một bệnh viên nào đó. Những người còn lại trong chúng ta, có lẽ không ai háo […]

Read More