Day: December 7, 2020

Dinh duong

Ăn Gì Tốt Cho Da

ĂN GÌ TỐT CHO DA Bs Trần Văn Năm So với các cơ quan khác trong cơ thể, da là bộ phận vừa to vừa nặng nhất. Da phản ảnh phần lớn tình trạng sức khỏe của một cá nhân. Các chức năng quan trọng của da: bảo vệ, điều hòa nhiệt độ, xúc giác, […]

Read More