Day: December 17, 2020

Tieu hoa

Hệ Tiêu Hóa và Sức khỏe

TRỊ BỆNH NÊN BẮT ĐẦU TỪ HỆ TIÊU HÓA Bs. Trần Văn Năm Sau tiếng khóc đầu đời, Hệ tiêu hóa sẽ là nơi tiếp nhận nguồn Sữa mẹ (hoặc Sữa chế biến sẵn khi không có Sữa mẹ), đến ăn Dặm (4 – 6 tháng tuổi), và sau đó ăn Thường (khoảng 24 tháng […]

Read More