Day: December 27, 2020

Tap luyen

Tẩu Hỏa Nhập Ma

“TẨU HỎA NHẬP MA” KHI TẬP KHÍ CÔNG Bs. Trần Văn Năm “Tẩu Hỏa Nhập Ma, THNM” không chỉ có trong truyện kiếm hiệp (như truyện của Tác giả Kim Dung). Trong cuộc sống hiện nay không ít trường hợp sau khi “luyện công” để tăng cường sức khỏe, lại bị những biểu hiện rối […]

Read More