Day: April 9, 2021

Bai viet

Có Nên Uống Thuốc THA Suốt Đời

CÓ BẮT BUỘC PHẢI UỐNG THUỐC HẠ HUYẾT ÁP SUỐT ĐỜI KHÔNG? Bs Trần Văn Năm Bệnh Tăng huyết áp (THA nguyên phát), để phân biệt với Chứng THA (còn gọi là THA thứ phát), chiếm hơn 90% số người Tăng huyết áp. Trong bài viết này chỉ bàn đến Bệnh THA. Thật không may, […]

Read More