Day: May 28, 2021

Bai viet

Hiểm Họa Từ Thuốc Không Rõ Nguồn Gốc

HIỂM HỌA TỪ THUỐC KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC Bs. Trần Văn Năm Thuốc không rõ nguồn gốc (KRNG) có thể là Tân dược lẫn Đông dược và Thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Khi chăm sóc sức khỏe hướng về tự nhiên và “bác sĩ là chính mình”, nhiều người ưa chuộng sử dụng các […]

Read More