Day: June 23, 2021

Bai viet

Họa Vô Đơn Chí

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ Bs. Trần Văn Năm Cái “họa” thứ nhất là: Đại dịch Covid – 19 với biến thể mới bùng phát và lây lan khó kiểm soát. Nhiều khu dân cư bị phong tỏa, số người mất việc làm ngày tăng, suy giảm thu nhập, trạng thái tâm – thần kinh xáo […]

Read More