Day: July 30, 2021

Bai viet

Chẳng May Là F0

PHẢI LÀM GÌ NẾU CHẲNG MAY CHÚNG TA LÀ F0? Bs. Trần Văn Năm Khi là F0 nhưng thuộc thể chưa phải nhập viện. Bên cạnh việc cách ly, giữ vệ sinh, cần thực hiện ngay Liệu pháp: “THÔNG TẮC BẤT THỐNG” (xin tạm xem đây là một Liệu pháp và Thống được là bệnh, […]

Read More