Day: August 19, 2021

Bai viet

Tiêu Hóa Khỏe – Covid Lui

THÊM MỘT “VŨ KHÍ” CHẤT LƯỢNG BẢO VỆ NGƯỜI BỆNH COVID – 19 Bs. Trần Văn Năm Chắc chắn phải lo sợ khi ai đó biết mình nhiễm Sars – CoV – 2, nhưng cũng không nên quá hoảng loạn đến mất ăn mất ngủ. Vì mất ăn mất ngủ, sẽ “hợp tác” với con […]

Read More