Day: September 19, 2021

Bai viet

Việc Cần Làm Ngay

NHỮNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN NGAY KHI BẠN LÀ F0 Bs Trần Văn Năm Bình tĩnh, không quá lo sợ sẽ gây giảm sức đề kháng. Vì hơn 80% người bệnh sẽ tự hồi phục, chỉ khoảng 15 % thuộc thể nặng và 5% nguy kịch. Thực hiện ngay những việc dưới đây, khả năng […]

Read More