Day: January 27, 2022

Tập Thở Vượt Qua Nỗi Sợ Covid-19
Bai viet

Tập Thở Vượt Qua Nỗi Sợ Covid-19

Con người có thể nhịn ăn được 7 – 10 ngày, nhịn uống được 3 ngày, nhưng chỉ có thể nhịn thở khoảng 3 phút. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của hơi thở đối với cơ thể và đặc biệt thở đúng phương pháp sẽ cải thiện Hệ miễn dịch, ổn định […]

Read More