Day: July 18, 2022

Bài Tập Chăm Sóc Cột Sống
Bai viet

Bài Tập Chăm Sóc Cột Sống

Chăm Sóc Cột Sống Cổ – Lưng Mục Lục: ————————————————————– 0:00 – Các Bệnh Lý Cột Sống 4:43 – 1. Đóng – Mở Bàn Chân 5:55 – 2. Co – Duỗi Bàn Chân 7:09 – 3. Động Tác Tam Giác 8:03 – 4. Động Tác Tam Giác Biến Thể 9:16 – 5. Vặn Xương Sống […]

Read More