Bài Tập Chăm Sóc Cột Sống

Bài Tập Chăm Sóc Cột Sống

Chăm Sóc Cột Sống Cổ – Lưng

Mục Lục:

————————————————————–

0:00 – Các Bệnh Lý Cột Sống

4:43 – 1. Đóng – Mở Bàn Chân

5:55 – 2. Co – Duỗi Bàn Chân

7:09 – 3. Động Tác Tam Giác

8:03 – 4. Động Tác Tam Giác Biến Thể

9:16 – 5. Vặn Xương Sống – Cổ Ngược Chiều

10:50 – 6. Căng cơ Cổ – Lưng Trên

13:04 – 7. Làm Ấm Cổ – Lưng Trên

14:24 – 8. Làm Ấm Thắt Lưng

15:09 – 9. Động Tác Bập Bênh

16:36 – 10. Tư Thế Viên Đe

18:04 – 11. Chào Mặt Trời