Category: Mien dich

Mien dich

Tiêu Hóa Tốt – Sức Đề Kháng Tăng

TIÊU HÓA TỐT – SỨC ĐỀ KHÁNG TĂNG Bs. Trần Văn Năm 1. LIÊN QUAN GIỮA TIÊU HÓA VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG   1.1. HỆ TIÊU HÓA – Ống tiêu hóa: Miệng, Thực quản, Dạ dày, Ruột non, ruột già – Gan – Mật: dịch mật – Tuyến Tụy: nội (insulin, glucagon) – ngoại tiết […]

Read More