Category: Y te Du Phong

Bai viet, Dong Y, Y te Du Phong

Bệnh là do Không Thông

KHÔNG THÔNG, CHẮC CHẮN BỆNH Bs. Trần Văn Năm Một câu nói từ ngàn xưa: “Thông tắc bất thống, thống tắc bất thông”. Thống không chỉ đơn thuần chỉ là đau trong các bệnh hệ xương – khớp, thần kinh, phải hiểu với nghĩa thông minh hơn: thống là bất cứ bệnh lý gì gây […]

Read More