HIỆU QUẢ ĐÔNG – TÂY Y TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 SCTV