Phỏng vấn: Thực Phẩm Tăng Sức Đề Kháng Mùa Dịch

Phỏng vấn qua điện thoại với HTV9