Vượt Qua Nỗi Sợ Omicron

Vượt Qua Nỗi Sợ Omicron

Đừng đuổi theo các chủng Virus mới, hay trông chờ vào Vaccine – thuốc. Hãy thay đổi lối sống, ăn uống để phòng bệnh từ bây giờ. Các biến thể Virus sẽ không dừng lại ở đây.